StocksBeiGene LtdBGNE

BGNE

BeiGene Ltd

249.81 -1.56 (-0.62%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
249.81
B
252.76

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó251.37
Trong Ngày243.28 - 252.80
Trong 52 Tuần219.80 - 426.56
Khối lượng Trung bình (3 tháng)262.67K
Lợi nhuận trong 1 năm-30.02%
Beta0.6705
Vốn hóa thị trường25.75B
Hệ số P/E
Doanh thu1.06B
EPS-14.1245
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành John V. Oyler, MBA
Nhân viên 5,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của BeiGene Ltd decreased tính đến 27.87% và có tổng là 308.87M. Thu nhập ròng decreased tính đến 68.37% đến -1.60B. Tài sản ròng increased tính đến 282.38% đến 3.92B và EPS decreased từ -15.80 đến -19.13.
BGNE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
83.19%
Biên Lợi nhuận Ròng
-279.38%
Biên Hoạt động
-127.64%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-40.68%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
100.1M
605.87M
149.99M
206.44M
Lợi nhuận Gộp
71.19M
563.56M
102.32M
147.07M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-484.91M
70.17M
-474.84M
-462.33M
Thu nhập Ròng
-472.65M
66.5M
-480.34M
-413.86M