StocksBankia S.ABKIA.MC

BKIA.MC

Bankia S.A

1.7535 0.0220 (1.27%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa