StocksBall CorpBLL

BLL

Ball Corp

93.99 7.42 (8.57%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
93.84
B
94.09

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó93.99
Trong Ngày89.60 - 94.54
Trong 52 Tuần77.85 - 97.96
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.81M
Lợi nhuận trong 1 năm9.84%
Beta0.734
Vốn hóa thị trường28.04B
Hệ số P/E35.7
Doanh thu13.34B
EPS2.425
Cổ tức (Lợi suất)0.7 (0.74%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/202280.0085.0090.0095.00100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Containers Or Packaging
Tổng Giám đốc Điều hành John Arthur Hayes, MBA
Nhân viên 21,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Ball Corp increased tính đến 2.48% và có tổng là 11.76B. Thu nhập ròng increased tính đến 8.58% đến 582.00M. Tài sản ròng increased tính đến 10.53% đến 3.34B và EPS increased từ 1.66 đến 1.76.
BLL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.03%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.31%
Biên Hoạt động
9.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.82%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
3.11B
3.13B
3.46B
3.55B
Lợi nhuận Gộp
502M
464M
527M
527M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
349M
307M
361M
379M
Thu nhập Ròng
227M
200M
202M
179M