Stocks-BLUE-Bluebird Bio Inc

BLUE Bluebird Bio Inc

7.94 -0.06 (-0.77%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.01
Trong Ngày 7.82 - 8.12
Trong 52 Tuần 2.86 - 11.66
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.7M
Lợi nhuận trong 1 năm-21.03%
Beta1.2408
Vốn hóa thị trường664.11M
Hệ số P/E
Doanh thu5.14M
EPS-6.0923
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202208/09/202216/11/20224.005.006.007.008.009.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Andrew Obenshain, MBA
Nhân viên 518

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Bluebird Bio Inc decreased tính đến 98.54% và có tổng là 3.66M. Thu nhập ròng increased tính đến 9.06% đến -562.64M. Tài sản ròng decreased tính đến 72.38% đến 374.28M và EPS decreased từ -9.95 đến -11.89.
BLUE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-167.20%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3,819.43%
Biên Hoạt động
-8,602.47%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-53.56%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.61M
1.95M
1.52M
71K
Lợi nhuận Gộp
-2.08M
-7.38M
-1.57M
-1.32M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-134.67M
-120.35M
-100.76M
-86.48M
Thu nhập Ròng
-132.33M
-122.15M
-100.14M
-76.52M