StocksBrooks Automation IncBRKS

BRKS

Brooks Automation Inc

106.40 1.22 (1.16%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
106.22
B
106.51

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó106.40
Trong Ngày103.51 - 106.30
Trong 52 Tuần46.10 - 110.17
Khối lượng Trung bình (3 tháng)582.65K
Lợi nhuận trong 1 năm120.60%
Beta1.4466
Vốn hóa thị trường7.91B
Hệ số P/E67.05
Doanh thu1.1B
EPS1.5868
Cổ tức (Lợi suất)0.4 (0.38%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Electronic Production Equipment
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen S. Schwartz, PhD, MBA
Nhân viên 3,159

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2020: Doanh thu của Brooks Automation Inc increased tính đến 14.91% và có tổng là 897.27M. Thu nhập ròng increased tính đến 580.71% đến 65.04M. Tài sản ròng increased tính đến 6.56% đến 1.21B và EPS increased từ 0.40 đến 0.88.
BRKS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.31%
Biên Hoạt động
13.46%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.75%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
246.2M
249.5M
286.59M
315.35M
Lợi nhuận Gộp
104.34M
105.77M
119.67M
136.67M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
35.86M
31.02M
30.6M
50.23M
Thu nhập Ròng
28.97M
27.01M
23.93M
39.17M