StocksN Brown Group PLCBWNG.L

BWNG.L

N Brown Group PLC

29.53 2.55 (9.45%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
29.53
B
30.01

BWNG.L Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký