Stocks-CARA-Cara Therapeutics

CARA Cara Therapeutics

0.9100 -0.0569 (-5.88%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Cara Therapeutics giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
52.68M
Phạm vi trong ngày
0.9100
-
0.9390
Phạm vi 52 tuần
0.8800
-
12.74
Khối lượng (3 tháng)
619.98K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-0.45
Doanh thu
21.23M

Tin tức mới nhất về Cara Therapeutics

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 44 
37
Môi trường
52
Xã hội
60
Quản trị

Mọi người cũng đã mua