108.31 0.07 (0.06%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng USD |   Đóng cửa
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó108.24
Trong Ngày107.18 - 108.43
Trong 52 Tuần58.54 - 110.59
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.37M
Lợi nhuận trong 1 năm59.40%
Beta0.8343
Vốn hóa Thị trường77.04B
Hệ số P/E13.32
Doanh thu16.9B
EPS8.1272
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.710/06/201921/08/201931/10/201990.0095.00100.00105.00110.00115.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Mark J. Alles
Nhân viên 8,852

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018, doanh thu của Celgene Corp increased 19.18%, đạt 15.28B. Thu nhập ròng increased 37.62%, đạt 4.05B. Tài sản ròng increased 119.77%, đạt 15.21B và EPS increased từ 3.64 đến 5.51.
CELG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
93.60%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.37%
Biên Hoạt động
47.90%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.39%
12/18
03/19
06/19
09/19
Tổng Doanh thu
4.04B
4B
4.4B
4.5B
Lợi nhuận Gộp
3.87B
3.75B
4.25B
4.23B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.75B
1.76B
N/A
2.28B
Thu nhập Ròng
1.07B
1.55B
1.57B
1.69B