Stocks-CEY.L-Centamin PLC

CEY.L Centamin PLC

91.36 0 (0%)
Giao dịch

Centamin PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.06B
Phạm vi trong ngày
90.46
-
91.96
Phạm vi 52 tuần
76.88
-
114.73
Khối lượng (3 tháng)
3.06M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
16.74
Doanh thu
716.76M
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
150.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
59
Cao
Ngành 
Trung bình 57 
65
Môi trường
56
Xã hội
57
Quản trị

Mọi người cũng đã mua