StocksChr. Hansen Holding A/SCHR.CO

CHR.CO

Chr. Hansen Holding A/S

481.80 -4.60 (-0.95%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng DKK Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
482.27
B
483.63

CHR.CO Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký