CommoditiesCrude Oil Future April 22CL.APR22

CL.APR22

Crude Oil Future April 22

105.87 2.28 (2.20%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
105.87
B
105.92
(phải chuột để xóaphải chuột để quản lý)
CL.APR22
- +
 
Không có Dữ liệu
Tìm kiếm theo Ký hiệu hoặc Tên Người dùng
Biểu đồ hiển thị giá BÁN. Toàn bộ giá cả chỉ cho mục đích tham khảo và cung cấp thông tin.