CommoditiesCrude Oil Future April 22CL.APR22

CL.APR22

Crude Oil Future April 22

85.41 1.44 (1.71%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
85.41
B
85.46

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó83.97
Trong Ngày83.66 - 85.52
Trong 52 Tuần50.00 - 85.59
Lợi nhuận trong 1 năm70.80%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.701/11/202130/11/202113/01/202250.0055.0060.0065.0070.0075.0080.0085.0090.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC