CommoditiesCrude Oil Future April 22CL.APR22

CL.APR22

Crude Oil Future April 22

105.87 2.28 (2.20%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
105.87
B
105.92

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó103.59
Trong Ngày 103.07 - 106.04
Trong 52 Tuần 50.00 - 130.47
Lợi nhuận trong 1 năm111.66%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/11/202107/01/202203/03/202260.0080.00100.00120.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC