CommoditiesCrude Oil Future August 20CL.AUG20

CL.AUG20

Crude Oil Future August 20

40.69 0 (0%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
40.69
B
40.74

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó40.69
Trong Ngày40.49 - 41.15
Trong 52 Tuần -
Lợi nhuận trong 1 năm0%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC

Hồ sơ

Crude Oil Future August 20