CommoditiesCrude Oil Future December 20CL.DEC20

CL.DEC20

Crude Oil Future December 20

42.06 0.70 (1.69%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
42.06
B
42.12

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó42.06
Trong Ngày 40.55 - 41.66
Trong 52 Tuần -
Lợi nhuận trong 1 năm0%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/07/202022/08/202003/11/202036.0038.0040.0042.0044.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC