CommoditiesCrude Oil Future February 21CL.FEB21

CL.FEB21

Crude Oil Future February 21

52.32 -1.37 (-2.55%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
52.32
B
52.37
(phải chuột để xóaphải chuột để quản lý)
CL.FEB21
- +
 
Không có Dữ liệu
Tìm kiếm theo Ký hiệu hoặc Tên Người dùng
Biểu đồ hiển thị giá BÁN. Toàn bộ giá cả chỉ cho mục đích tham khảo và cung cấp thông tin.