CommoditiesCrude Oil Future February 22CL.FEB22

CL.FEB22

Crude Oil Future February 22

85.02 0.79 (0.94%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
85.02
B
85.07

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó85.02
Trong Ngày84.08 - 85.72
Trong 52 Tuần48.00 - 85.72
Lợi nhuận trong 1 năm77.13%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC