CommoditiesCrude Oil Future January 22CL.JAN22

CL.JAN22

Crude Oil Future January 22

69.69 -0.58 (-0.83%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
69.69
B
69.74

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó70.27
Trong Ngày69.37 - 70.40
Trong 52 Tuần47.00 - 83.80
Lợi nhuận trong 1 năm48.30%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC