CommoditiesTương lai dầu thô ngày 21 Tháng 3CL.MAR21

CL.MAR21

Tương lai dầu thô ngày 21 Tháng 3

61.09 -0.55 (-0.89%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
61.09
B
61.15
Hàng đầu
Engelhard
$CL.MAR21 why E Toro don't close old contracts?? Dịch
61.09
-0.55 (-0.89%)
Giao dịch
ZerotoMio
Oil on Sale. Jump in before it's too late. 65 at least till end of the Month! @OilWorldWide $OIL $CL.MAR21 $OIL Dịch
Thích Bình luậnChia sẻ
Xem thêm bình luận2 trên 5
3 trả lời
null
.
HSINGHan CHANG
Đã chỉnh sửa
$OVV (Ovintiv Inc) $APA (APA Corporation) $OIL $CL.MAR21 $CL.APR21 $USO @CHANGHSINGHAN 直接投資石油需要支付利息 投資能源股能得到更高報酬 還能收每年的股息 存股跟著市場一起成長 每年平均有 8~10%收穫 去年2020 目標總年化報酬為 10%~20% 照eToro 算法為 65%以上 但實際有 80%以上收益 今年2021 目標 15%~20%以上 (暫時達成43%) 截至今日有 120%以上收穫 2021是邁向豐收的一年 但願達成 60% 以上 一起 Beat the Market 您可以參考我的投資組合... Xem thêm Dịch
VolatilityAlerts
$CL.MAR21 reaches another peak, trading at 60.93Dịch
61.09
-0.55 (-0.89%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$CL.MAR21 reaches another peak, trading at 60.38Dịch
61.09
-0.55 (-0.89%)
Giao dịch