CommoditiesTương lai dầu thô ngày 21 Tháng 5CL.MAY21

CL.MAY21

Tương lai dầu thô ngày 21 Tháng 5

63.20 -0.13 (-0.21%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
63.20
B
63.26
(phải chuột để xóaphải chuột để quản lý)
CL.MAY21
- +
 
Không có Dữ liệu
Tìm kiếm theo Ký hiệu hoặc Tên Người dùng
Biểu đồ hiển thị giá BÁN. Toàn bộ giá cả chỉ cho mục đích tham khảo và cung cấp thông tin.