CommoditiesTương lai dầu thô ngày 21 Tháng 11CL.NOV21

CL.NOV21

Tương lai dầu thô ngày 21 Tháng 11

82.25 -0.77 (-0.93%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
82.25
B
82.31

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó82.25
Trong Ngày 81.36 - 82.46
Trong 52 Tuần 61.49 - 82.46
Lợi nhuận trong 1 năm28.86%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202116/09/202108/10/202165.0070.0075.0080.0085.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC