CommoditiesCrude Oil Future October 20CL.OCT20

CL.OCT20

Crude Oil Future October 20

41.19 0.27 (0.66%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
41.19
B
41.25

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó41.19
Trong Ngày39.40 - 41.19
Trong 52 Tuần -
Lợi nhuận trong 1 năm0%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC

Hồ sơ

Crude Oil Future October 20