CommoditiesCrude Oil Future October 22CL.OCT22

CL.OCT22

Crude Oil Future October 22

85.76 -3.20 (-3.60%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
85.76
B
85.81
(phải chuột để xóaphải chuột để quản lý)
CL.OCT22
- +
 
Không có Dữ liệu
Tìm kiếm theo Ký hiệu hoặc Tên Người dùng
Biểu đồ hiển thị giá BÁN. Toàn bộ giá cả chỉ cho mục đích tham khảo và cung cấp thông tin.