CommoditiesCrude Oil Future September 20CL.SEP20

CL.SEP20

Crude Oil Future September 20

42.63 -0.13 (-0.30%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
42.63
B
42.69

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó42.63
Trong Ngày41.78 - 42.83
Trong 52 Tuần -
Lợi nhuận trong 1 năm0%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.710/07/202024/07/202011/08/202040.0040.5041.0041.5042.0042.5043.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC

Hồ sơ

Crude Oil Future September 20