CommoditiesCrude Oil Future September 22CL.SEP22

CL.SEP22

Crude Oil Future September 22

87.37 0.24 (0.28%)
Giá theo CME bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
87.37
B
87.42

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó87.13
Trong Ngày 85.86 - 89.12
Trong 52 Tuần 55.00 - 111.09
Lợi nhuận trong 1 năm58.89%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/02/202213/07/202210/08/202285.0090.0095.00100.00105.00110.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC