Stocks-CLVS-Clovis Oncology Inc

CLVS Clovis Oncology Inc

0.0605 -0.0215 (-26.22%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.0605
Trong Ngày 0.0375 - 0.0420
Trong 52 Tuần 0.0375 - 3.24
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.87M
Lợi nhuận trong 1 năm-98.61%
Beta1.752
Vốn hóa thị trường8.77M
Hệ số P/E
Doanh thu133.02M
EPS-1.8191
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Patrick J. Mahaffy
Nhân viên 413

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Clovis Oncology Inc decreased tính đến 9.58% và có tổng là 148.76M. Thu nhập ròng increased tính đến 28.35% đến -264.52M. Tài sản ròng increased tính đến 122.72% đến 36.06M và EPS increased từ -4.38 đến -2.29.
CLVS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
72.21%
Biên Lợi nhuận Ròng
-338.41%
Biên Hoạt động
-155.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-68.68%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
35.97M
34.25M
32.14M
30.66M
Lợi nhuận Gộp
27.58M
26.18M
24.27M
22.06M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-52.71M
-50.36M
-59.38M
-44.24M
Thu nhập Ròng
-64.39M
-60.17M
-71.33M
-56.01M