ETF-CNDX-iShares NASDAQ 100 UCITS ETF usd

CNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF usd

879.08 4.64 (0.53%)
Giao dịch
Giao dịch
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
28.56%
13.42%
17.08%