StocksCobham PLCCOB.L

COB.L

Cobham PLC

164.35 -0.05 (-0.03%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
164.35
B
164.70
Biểu đồ hiển thị giá BÁN. Toàn bộ giá cả chỉ cho mục đích tham khảo và cung cấp thông tin.