CommoditiesCopperCOPPER

COPPER

Copper

4.028 0.009 (0.22%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
4.028
B
4.032