CommoditiesCotton Future ContractCOTTON

COTTON

Cotton Future Contract

1.4289 0.0075 (0.53%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
1.4289
B
1.4381

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.4214
Trong Ngày 1.4039 - 1.4332
Trong 52 Tuần 0.8145 - 1.5550
Lợi nhuận trong 1 năm72.99%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/12/202123/02/202204/05/20221.10001.20001.30001.40001.50001.6000
Thời gian Biểu đồ theo UTC