StocksCoupa Software IncCOUP

COUP

Coupa Software Inc

69.39 3.11 (4.69%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
69.39
B
69.59

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó66.29
Trong Ngày 64.45 - 69.64
Trong 52 Tuần 50.36 - 269.76
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.93M
Lợi nhuận trong 1 năm-68.11%
Beta1.2105
Vốn hóa thị trường5.02B
Hệ số P/E
Doanh thu754.73M
EPS-4.843
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202260.0080.00100.00120.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Rob Bernshteyn, MBA
Nhân viên 3,076

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Coupa Software Inc increased tính đến 33.91% và có tổng là 725.29M. Thu nhập ròng decreased tính đến 104.93% đến -369.11M. Tài sản ròng decreased tính đến 12.94% đến 905.66M và EPS decreased từ -2.63 đến -5.13.
COUP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
56.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
-30.72%
Biên Hoạt động
-32.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-12.26%
07/21
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
179.25M
185.82M
193.3M
196.37M
Lợi nhuận Gộp
120.4M
128.57M
136.81M
102.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-54.3M
-56.09M
-59.84M
-71.26M
Thu nhập Ròng
-86.75M
-88.04M
-93.96M
-80.66M