StocksCallon Petroleum CoCPE

CPE

Callon Petroleum Co

35.50 0.74 (2.12%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
35.50
B
35.67

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó34.77
Trong Ngày 33.71 - 35.67
Trong 52 Tuần 31.16 - 66.27
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.58M
Lợi nhuận trong 1 năm-27.40%
Beta2.4598
Vốn hóa thị trường2.15B
Hệ số P/E2.37
Doanh thu2.94B
EPS14.6884
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202235.0040.0045.0050.0055.0060.0065.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil And Gas Production
Tổng Giám đốc Điều hành Joseph C. Gatto, Jr., MBA
Nhân viên 322

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Callon Petroleum Co increased tính đến 97.94% và có tổng là 2.05B. Thu nhập ròng increased tính đến 114.41% đến 365.15M. Tài sản ròng increased tính đến 162.41% đến 1.87B và EPS increased từ -63.79 đến 7.26.
CPE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
56.46%
Biên Lợi nhuận Ròng
-26.66%
Biên Hoạt động
54.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-9.23%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
552.56M
692.19M
777.22M
913.62M
Lợi nhuận Gộp
323.63M
388.81M
437.19M
507.73M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
314.13M
375.69M
419.3M
496.83M
Thu nhập Ròng
171.9M
285.35M
39.74M
348.01M