Stocks-CSGN.ZU-Credit Suisse Group AG

CSGN.ZU Credit Suisse Group AG

3.03 0.10 (3.41%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3.03
Trong Ngày 2.99 - 3.16
Trong 52 Tuần 2.65 - 9.63
Khối lượng Trung bình (3 tháng)21.68M
Lợi nhuận trong 1 năm-66.26%
Beta0.1748
Vốn hóa thị trường12.04B
Hệ số P/E256.31
Doanh thu21.29B
EPS-2.8834
Cổ tức (Lợi suất)0.1 (3.30%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Ulrich Körner, PhD
Nhân viên 50,110

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Credit Suisse Group AG decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 158.06% đến -1.55B. Tài sản ròng increased tính đến 3.18% đến 44.31B và EPS decreased từ 1.06 đến -0.64.
CSGN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
3.19%
Biên Hoạt động
-2.84%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.66%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-2B
-277M
-1.59B
-4.05B