Stocks-DECK-Deckers Outdoor Corp

DECK Deckers Outdoor Corp

389.32 -1.09 (-0.28%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó389.32
Trong Ngày 385.28 - 393.61
Trong 52 Tuần 212.66 - 409.83
Khối lượng Trung bình (3 tháng)431.62K
Lợi nhuận trong 1 năm0.87%
Beta1.2223
Vốn hóa thị trường10.3B
Hệ số P/E23.74
Doanh thu3.41B
EPS16.4
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/2022250.00275.00300.00325.00350.00375.00400.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Dave Powers
Nhân viên 4,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Deckers Outdoor Corp increased tính đến 23.75% và có tổng là 3.15B. Thu nhập ròng increased tính đến 18.13% đến 451.95M. Tài sản ròng increased tính đến 6.55% đến 1.54B và EPS increased từ 13.47 đến 16.26.
DECK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
48.22%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.29%
Biên Hoạt động
38.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
21.26%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.19B
736.01M
614.46M
875.61M
Lợi nhuận Gộp
621.22M
358.74M
294.75M
421.92M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
293.4M
81.3M
N/A
127.83M
Thu nhập Ròng
232.94M
68.82M
44.85M
101.52M