StocksEdinburgh Dragon TrustDGN.L

DGN.L

Edinburgh Dragon Trust

428.36 2.00 (0.47%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
428.36
B
432.65

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó428.36
Trong Ngày 415.38 - 430.35
Trong 52 Tuần 399.64 - 533.52
Khối lượng Trung bình (3 tháng)86.03K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.03%
Beta-0.0356
Vốn hóa thị trường623.35M
Hệ số P/E5.25
Doanh thu156.39M
EPS0.963
Cổ tức (Lợi suất)0.065 (1.52%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/04/202230/06/202207/09/2022410.00420.00430.00440.00450.00460.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Investment Trusts Or Mutual Funds
Tổng Giám đốc Điều hành Hugh Young
Nhân viên 0

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2021: Doanh thu của Edinburgh Dragon Trust increased tính đến 307.28% và có tổng là 132.68M. Thu nhập ròng increased tính đến 376.00% đến 121.18M. Tài sản ròng increased tính đến 17.93% đến 706.93M và EPS decreased từ 0.20 đến N/A.
DGN.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
96.95%
Biên Lợi nhuận Ròng
241.85%
Biên Hoạt động
81.08%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.40%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
112.43M
112.03M
32.58M
132.68M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
10.14M
36.44M
25.46M
121.18M