StocksDuke Realty CorpDRE

DRE

Duke Realty Corp

48.20 0.23 (0.48%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch