StocksKoninklijke DSM NVDSM.NV

DSM.NV

Koninklijke DSM NV

114.20 -0.75 (-0.65%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
113.98
B
114.42

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó114.20
Trong Ngày 112.33 - 114.33
Trong 52 Tuần 110.58 - 200.32
Khối lượng Trung bình (3 tháng)405.5K
Lợi nhuận trong 1 năm-33.75%
Beta0.1687
Vốn hóa thị trường19.87B
Hệ số P/E17.8
Doanh thu8.83B
EPS6.454
Cổ tức (Lợi suất)2.63 (2.30%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Specialty
Tổng Giám đốc Điều hành Dimitri de Vreeze; Géraldine Matchett
Nhân viên 21,358

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Koninklijke DSM NV increased tính đến 13.55% và có tổng là 9.20B. Thu nhập ròng increased tính đến 136.98% đến 1.08B. Tài sản ròng increased tính đến 25.51% đến 9.40B và EPS decreased từ 2.89 đến N/A.
DSM.NV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
13.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.63%
Biên Hoạt động
11.07%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.81%
06/20
09/20
12/20
09/21
Tổng Doanh thu
2.24B
1.96B
2.08B
2.3B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
242M
238M
208M
N/A
Thu nhập Ròng
102M
167M
50M
N/A