Stocks-DTY.L-Dignity PLC

DTY.L Dignity PLC

369.94 0.49 (0.13%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó369.94
Trong Ngày 364.45 - 371.94
Trong 52 Tuần 315.03 - 772.30
Khối lượng Trung bình (3 tháng)33.05K
Lợi nhuận trong 1 năm-32.68%
Beta0.2361
Vốn hóa thị trường185.91M
Hệ số P/E15.48
Doanh thu331.6M
EPS-2.9678
Cổ tức (Lợi suất)0.2438 (6.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202215/11/2022350.00375.00400.00425.00450.00475.00500.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Consumer Services
Tổng Giám đốc Điều hành Kate Alexandra Davidson, EMBA
Nhân viên 3,375

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Dignity PLC decreased tính đến 1.06% và có tổng là 353.70M. Thu nhập ròng increased tính đến 147.45% đến 12.10M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.51 đến N/A.
DTY.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.24%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.67%
Biên Hoạt động
16.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.92%
03/12
12/12
Tổng Doanh thu
61.1M
60.2M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A