Stocksesure Group PLCESUR.L

ESUR.L

esure Group PLC

279.35 -0.20 (-0.07%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
279.35
B
280.05

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó279.35
Trong Ngày276.35 - 279.55
Trong 52 Tuần -
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.19M
Lợi nhuận trong 1 năm0%
Beta-0.0968
Vốn hóa Thị trường1.17B
Hệ số P/E15.62
Doanh thu893.5M
EPS0.1786
Cổ tức (Lợi suất)0.135 (4.83%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Property Or Casualty Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành David McMillan, MBA
Nhân viên 1,689

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019: Doanh thu của esure Group PLC decreased tính đến 63.68% và có tổng là 324.50M. Thu nhập ròng increased tính đến 148.70% đến 5.60M. Tài sản ròng increased tính đến 3.65% đến 264.00M và EPS decreased từ N/A đến N/A.
ESUR.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
13.76%
Biên Hoạt động
11.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
22.96%
2016
2017
2018
2019
Tổng Doanh thu
647.5M
781.3M
893.4M
324.5M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
59.5M
80.4M
-11.5M
5.6M