Stocks-EVBG-Everbridge Inc

EVBG Everbridge Inc

32.45 0.83 (2.63%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó31.62
Trong Ngày 30.45 - 32.63
Trong 52 Tuần 24.08 - 56.46
Khối lượng Trung bình (3 tháng)502.04K
Lợi nhuận trong 1 năm-27.79%
Beta0.8475
Vốn hóa thị trường1.26B
Hệ số P/E
Doanh thu417.59M
EPS-2.223
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202325.0027.5030.0032.5035.0037.5040.0042.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành David J. Wagner, MBA
Nhân viên 1,952

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Everbridge Inc increased tính đến 35.88% và có tổng là 368.43M. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.50% đến -94.80M. Tài sản ròng increased tính đến 83.38% đến 462.69M và EPS increased từ -2.70 đến -2.50.
EVBG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
59.94%
Biên Lợi nhuận Ròng
-29.62%
Biên Hoạt động
-17.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-16.06%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
102.83M
100.38M
102.99M
111.4M
Lợi nhuận Gộp
63.57M
59.18M
61.6M
67.54M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-11.51M
-19.19M
N/A
-17.97M
Thu nhập Ròng
-10.51M
-19.07M
-36.18M
-22.08M