Stocks-FDJ.PA-LA FRANCAISE DES JEUX

FDJ.PA LA FRANCAISE DES JEUX

37.38 -0.12 (-0.32%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó37.50
Trong Ngày 37.19 - 37.54
Trong 52 Tuần 29.35 - 42.04
Khối lượng Trung bình (3 tháng)166.2K
Lợi nhuận trong 1 năm-10.51%
Beta0.1673
Vốn hóa thị trường7.17B
Hệ số P/E23.3
Doanh thu2.39B
EPS1.6135
Cổ tức (Lợi suất)1.24 (3.32%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/06/202229/08/202209/11/202230.0032.0034.0036.0038.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Casinos Or Gaming
Tổng Giám đốc Điều hành Stéphane Pallez
Nhân viên 2,732

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của LA FRANCAISE DES JEUX increased tính đến 17.52% và có tổng là 2.26B. Thu nhập ròng increased tính đến 37.58% đến 294.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.12 đến N/A.
FDJ.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
42.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.14%
Biên Hoạt động
18.46%
Lợi nhuận trên Đầu tư
22.31%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.8B
1.96B
1.92B
2.26B
Lợi nhuận Gộp
702.1M
764.6M
778.6M
1.02B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
251.2M
252M
324.8M
393M
Thu nhập Ròng
170.4M
133M
213.7M
294M