StocksFidessa Group PLCFDSA.L

FDSA.L

Fidessa Group PLC

3861.52 0 (0%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
3861.52
B
3878.49

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3861.52
Trong Ngày3861.52 - 3861.52
Trong 52 Tuần -
Khối lượng Trung bình (3 tháng)21.68K
Lợi nhuận trong 1 năm0%
Beta-0.0981
Vốn hóa Thị trường1.49B
Hệ số P/E41.6
Doanh thu353.92M
EPS0.929
Cổ tức (Lợi suất)0.95 (2.46%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/03/201831/05/201810/08/20183700.003800.003900.004000.004100.004200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher John F. Aspinwall
Nhân viên 1,705

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018: Doanh thu của Fidessa Group PLC decreased tính đến 100.00% và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng decreased tính đến 40.14% đến 21.36M. Tài sản ròng decreased tính đến 57.78% đến 70.40M và EPS decreased từ 0.92 đến N/A.
FDSA.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
49.65%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.57%
Biên Hoạt động
14.84%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.59%
2015
2016
2017
2018
Tổng Doanh thu
295.48M
331.94M
353.92M
0
Lợi nhuận Gộp
137.68M
159.78M
175.72M
0
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
39.47M
46.82M
52.51M
-10.27M
Thu nhập Ròng
29.52M
35.75M
35.68M
21.36M