Stocks-FISV-Fiserv Inc

FISV Fiserv Inc

102.19 -3.27 (-3.10%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó102.19
Trong Ngày 101.48 - 104.40
Trong 52 Tuần 86.93 - 110.86
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.27M
Lợi nhuận trong 1 năm-0.98%
Beta1.0745
Vốn hóa thị trường64.89B
Hệ số P/E32.09
Doanh thu17.36B
EPS3.1841
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/06/202206/09/202215/11/202290.0095.00100.00105.00110.00115.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Frank J. Bisignano
Nhân viên 44,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Fiserv Inc increased tính đến 9.25% và có tổng là 16.23B. Thu nhập ròng increased tính đến 43.90% đến 1.40B. Tài sản ròng decreased tính đến 4.14% đến 31.95B và EPS increased từ 1.40 đến 1.99.
FISV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
52.68%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.09%
Biên Hoạt động
18.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.30%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
4.26B
4.14B
4.45B
4.52B
Lợi nhuận Gộp
2.66B
2.17B
2.41B
2.52B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
533M
699M
860M
975M
Thu nhập Ròng
355M
682M
609M
493M