StocksfreenetFNTN.DE

FNTN.DE

freenet

19.41 0.27 (1.41%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
19.41
B
19.48

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.41
Trong Ngày 19.24 - 19.61
Trong 52 Tuần 18.72 - 26.83
Khối lượng Trung bình (3 tháng)338.06K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.58%
Beta0.156
Vốn hóa thị trường2.31B
Hệ số P/E14.36
Doanh thu2.55B
EPS1.3547
Cổ tức (Lợi suất)1.57 (8.09%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/04/202204/07/202213/09/202220.0022.0024.0026.0028.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Specialty Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Christoph Vilanek
Nhân viên 3,786

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của freenet decreased tính đến 0.77% và có tổng là 2.56B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.70 đến N/A.
FNTN.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.46%
Biên Hoạt động
8.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.32%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
641.8M
675.5M
616.8M
620.14M
Lợi nhuận Gộp
N/A
115.84M
N/A
83.25M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
40.36M
Thu nhập Ròng
N/A
47.18M
N/A
34.74M