StocksTOTAL S.A.FP.PA

FP.PA

TOTAL S.A.

38.37 -0.91 (-2.32%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
38.32
B
38.39