Stocks-FRA.DE-Fraport AG Frankfurt Airport S

FRA.DE Fraport AG Frankfurt Airport S

42.22 -2.63 (-5.86%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Fraport AG Frankfurt Airport S decreased tính đến 18.91% và có tổng là 826.60M. Thu nhập ròng decreased tính đến 54.70% đến 68.50M. Tài sản ròng increased tính đến 1.75% đến 4.14B và EPS decreased từ 1.24 đến 0.72.
FRA.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.25%
Biên Hoạt động
17.67%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.13%