Stocks-FSR-Fisker Inc

FSR Fisker Inc

7.90 -0.09 (-1.15%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.00
Trong Ngày 7.55 - 8.00
Trong 52 Tuần 6.40 - 14.72
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.63M
Lợi nhuận trong 1 năm-28.96%
Beta0.7502
Vốn hóa thị trường2.5B
Hệ số P/E
Doanh thu77K
EPS-1.7261
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Henrik Fisker
Nhân viên 396

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Fisker Inc increased tính đến ∞% và có tổng là 106.00K. Thu nhập ròng decreased tính đến 762.62% đến -471.34M. Tài sản ròng decreased tính đến 23.46% đến 800.04M và EPS decreased từ -0.40 đến -1.61.
FSR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-7,076.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
-111,165.33%
Biên Hoạt động
-630,593.51%
Lợi nhuận trên Đầu tư
87.01%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
41K
12K
10K
14K
Lợi nhuận Gộp
-300K
-378K
-203K
-620K
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-133.45M
-123.45M
-88.68M
-139.98M
Thu nhập Ròng
-138.43M
-122.07M
-105.98M
-149.34M