StocksGAN LimitedGAN

GAN

GAN Limited

7.07 -0.49 (-6.48%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
7.04
B
7.07

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó7.07
Trong Ngày7.00 - 7.40
Trong 52 Tuần7.00 - 31.81
Khối lượng Trung bình (3 tháng)727.67K
Lợi nhuận trong 1 năm-70.17%
Beta1.1803
Vốn hóa thị trường298.3M
Hệ số P/E
Doanh thu103.63M
EPS-0.6315
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/08/202115/10/202129/12/20217.5010.0012.5015.0017.5020.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Dermot Stopford Smurfit, Jr.
Nhân viên 288

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của GAN Limited increased tính đến 17.31% và có tổng là 35.16M. Thu nhập ròng decreased tính đến 1,108.83% đến -20.22M. Tài sản ròng increased tính đến 927.16% đến 155.56M và EPS decreased từ 0.09 đến -0.75.
GAN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
54.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
-35.25%
Biên Hoạt động
-19.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-19.94%
03/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
7.67M
27.84M
34.63M
32.26M
Lợi nhuận Gộp
5.09M
15.16M
20.12M
16.81M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
702K
-3.8M
-1.74M
-6.37M
Thu nhập Ròng
533K
-4.46M
-2.73M
-7.92M