StocksG4SGFS.L

GFS.L

G4S

244.78 -0.90 (-0.37%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
244.78
B
245.32

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó244.78
Trong Ngày244.78 - 245.48
Trong 52 Tuần83.01 - 270.66
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.52M
Lợi nhuận trong 1 năm145.10%
Beta-0.0204
Vốn hóa Thị trường3.81B
Hệ số P/E224.59
Doanh thu7.48B
EPS0.0109
Cổ tức (Lợi suất)0.097 (0.04%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/11/202003/02/202114/04/2021220.00230.00240.00250.00260.00270.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Ashley Martin Almanza, MBA
Nhân viên 558,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019: Doanh thu của G4S increased tính đến 3.27% và có tổng là 7.76B. Thu nhập ròng decreased tính đến 190.91% đến -80.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 61.43% đến 302.00M và EPS decreased từ 0.05 đến -0.06.
GFS.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
13.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.41%
Biên Hoạt động
5.51%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.36%
2016
2017
2018
2019
Tổng Doanh thu
7.59B
7.83B
7.51B
7.76B
Lợi nhuận Gộp
1.22B
1.26B
1.19B
1.11B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
416M
463M
266M
442M
Thu nhập Ròng
220M
258M
88M
-80M