StocksContourGlobalGLO.L

GLO.L

ContourGlobal

250.62 0 (0%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
250.62
B
251.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó250.62
Trong Ngày 250.12 - 254.62
Trong 52 Tuần 170.85 - 258.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)233.89K
Lợi nhuận trong 1 năm32.30%
Beta0.1734
Vốn hóa thị trường1.66B
Hệ số P/E11.88
Doanh thu1.93B
EPS0.2121
Cổ tức (Lợi suất)0.14692 (5.86%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/04/202205/07/202212/09/2022190.00200.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Joseph Courtney Brandt
Nhân viên 1,518

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của ContourGlobal increased tính đến 42.23% và có tổng là 1.56B. Thu nhập ròng increased tính đến 159.84% đến 57.95M. Tài sản ròng increased tính đến 10.73% đến 273.54M và EPS increased từ 0.02 đến 0.09.
GLO.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
17.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.99%
Biên Hoạt động
16.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.80%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
939.7M
1.04B
1.1B
1.56B
Lợi nhuận Gộp
239.46M
276.86M
291.57M
304.44M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
218.39M
252.56M
265.45M
276.96M
Thu nhập Ròng
7.8M
18.11M
22.3M
57.95M