StocksGreene King PLCGNK.L

GNK.L

Greene King PLC

848.24 0 (0%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
848.24
B
849.96

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó848.24
Trong Ngày848.04 - 848.44
Trong 52 Tuần -
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.69M
Lợi nhuận trong 1 năm0%
Beta-0.0772
Vốn hóa Thị trường2.64B
Hệ số P/E21.86
Doanh thu2.22B
EPS0.3885
Cổ tức (Lợi suất)0.332 (3.91%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/05/201931/07/201909/10/2019600.00650.00700.00750.00800.00850.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành Nick S. MacKenzie
Nhân viên 38,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/4/2019: Doanh thu của Greene King PLC increased tính đến 1.85% và có tổng là 2.22B. Thu nhập ròng decreased tính đến 25.91% đến 120.40M. Tài sản ròng increased tính đến 2.48% đến 2.11B và EPS decreased từ 0.52 đến 0.39.
GNK.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
16.61%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.34%
Biên Hoạt động
16.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.83%
2016
2017
2018
2019
Tổng Doanh thu
2.07B
2.22B
2.18B
2.22B
Lợi nhuận Gộp
690.2M
743.3M
373.1M
360.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
392.2M
484.6M
373.1M
360.4M
Thu nhập Ròng
190.9M
151.7M
162.5M
120.4M